Weddings by Month

Looking for a certain season to hold your special day? See what our 2 venues look like month by month:

January

Cloe & Alex 1.3.15 (Barn)
Liv & Charlie 1.10.15 (Barn)
Shannon & Michael 1.23.16 (Barn)
Claire & Matt 1.25.18 (Barn)
Lorene & Joseph 1.27.18 (Barn)

February

Brad & Mikaela 2.8.14  (Barn)
Hanna & Brian 2.18.17 (Barn)
Bailey & Ryan 2.24.18 (Barn)
Chaleigh & Mac 2.17.19 (Barn)
Jordan & Tom 2.9.19 (Barn)

March

Sara & Logan 3.1.14 (Barn)
Paige & Brandon 3.29.14 (Barn)
Heather & Nick 3.14.15 (Barn)
Lea & Mike 3.5.16 (Barn)
Julie & Lucas 3.18.17 (Barn)
Katie & Caleb 3.25.17 (Barn)
Raeanna & Britt 3.10.18 (Barn)
Audrey & Cody 3.17.18 (Barn)
Kristiina & Ethan 3.18.18 (Barn)
Kylie & Adam 3.30.18 (Barn)

April

Nick & Amanda 4.27.13 (Barn)
Melissa & Michael 4.28.13 (Barn)
Brandy & Casey 4.27.14 (Barn)
Chantel & Andrew 4.18.15 (Barn)
Andrea & Jorge 4.19.15 (Barn)
Taryn & Paul 4.17.16 (Barn)
Amanda & Erik 4.8.17 (Barn)
Sean & Brenna 4.23.17 (Barn)
Devin & Trevor 4.15.18 (Barn)

May

Nick & Danyell 5.27.12 (Barn)
Stephanie & Trevor 5.30.15 (Barn)
Ben & Kalynn 5.12.16 (Barn)
Emma & Josh 5.21.16 (Barn)
Abigail & Derek 5.25.17 (Barn)
Emmy & Rylan 5.26.17 (Barn)
Megan & Austin 5.3.18 (Barn)
Jami & Nick 5.6.18 (Barn)

June

Jessica & Mark 6.8.13 (Barn)
Lachlan & Analia 6.13.13 (Barn)
Katherine & Andrew 6.6.14 (Barn)
Laura & Daniel 6.27.14 (Barn)
Sarah & Kyle 6.28.14 (Barn)
Isabella & Josh 6.19.15 (Barn)
Melody & Andrew 6.28.15 (Barn)
Jake & Mariah 6.5.16 (Barn)
Dave & Kirsten 6.11.16 (Barn)
Kay & Kaleb 6.17.16 (Barn)
Hannah & Keeton 6.19.16 (Barn)
Cheylin & Kyle 6.23.16 (Barn)
Mark & Maria 6.26.16 (Barn)
Brittany & Benjamin 6.30.16 (Barn)
Heather & Dylan 6.25.17 (Garden)
Fallon & Zachary 6.30.17 (Barn)
Heidi & Matt 6.16.18 (Barn)
Marisa & Jeremy 6.17.18 (Barn)
Katelyn & Aaron 6.23.18 (Barn)
Trent & Ruth 6.24.18 (Garden)
Ashleigh & Hayden 6.21.19 (Barn)

July

Holly & CJ 7.21.12 (Garden)
Any & Andrea 7.19.13 (Barn)
Whitney & Jason 7.20.13 (Garden)
Ian & Abby 7.25.13 (Barn)
Audrey & Colby 7.27.13 (Barn)
Eric & Justine 7.3.14 (Barn)
Erin & Jason 7.10.14 (Both)
Becca & Jacob 7.19.14 (Barn)
Chantay & James 7.20.14 (Barn)
Samantha & Jeremy 7.26.14 (Barn)
Adam & Stephanie 7.2.15 (Barn)
Todd & McKenzie 7.10.15 (Barn)
Kala & Connor 7.25.15 (Barn)
Chelsea & Eli 7.10.16 (Barn)
Samantha & Nick 7.16.16 (Barn)
Mariah & Rashid 7.22.16 (Barn)
Andrea & Tyler 7.23.16 (Garden)
Bailee & Gavin 7.24.16 (Barn)
Trista & Jared 7.27.16  (Garden)
Cassie & Patrick 7.30.16  (Barn)
Hannah & Kyle 7.1.17 (Barn)
Marina & Aaron 7.10.17 (Barn)
Mia & Josh 7.15.17 (Garden)
Justin & Naomi 7.20.17 (Barn)
Collin & Joella 7.23.17 (Barn)
Lauren & Ed 7.7.18 (Garden)
Carissa & Antonio 7.19.18 (Barn)
Brittany & Dan 7.21.18 (Barn)
Lorena & Hauvert 7.22.18 (Barn)

August

Renee & Nathan 8.21.11 (Barn)
Kimber & Brian 8.25.12 (Garden)
Kate & Steven 8.3.13 (Barn)
Meaghan & Josh 8.10.13 (Barn)
Jen & Jon 8.10.13 (Garden)
Corie & Bret 8.9.14 (Barn)
Jordan & Kristina 8.9.14 (Garden)
Alisha & David 8.14.14 (Both)
Jessica & Steve 8.7.15 (Barn)
Storm & Leif 8.22.15 (Barn)
Jenna & Ben 8.23.15 (Barn)
Destiny & Joe 8.28.15 (Barn)
Crystal & Chris 8.29.15 (Barn)
Laura & Jesse 8.5.16 (Both)
Paige & Ben 8.12.16 (Barn)
Kelli & Daniel 8.20.16 (Barn)
Megan & Jared 8.20.16 (Garden)
John & Diana 8.27.16 (Garden)
Rachel & Richard 8.27.16 (Barn)
Mariah & Kameron 8.6.17 (Barn)
Courtney & Luke 8.3.18 (Garden)
Maria & Jason 8.4.18 (Barn)
M'Randa & Matthew 8.12.18 (Barn)
Cody & Kyana 8.19.18 (Barn)

September

Nicole & Tommy 9.8.13 (Barn)
Brandy & Brian 9.19.14 (Barn)
Mailee & Bee 9.4.15 (Barn)
Raeann & Mark 9.6.15 (Barn)
Erin & Larry 9.12.15 (Barn)
Rachelle & Adam 9.18.15 (Barn)
Kilee & Kyle 9.24.15 (Barn)
Kayleigh & Rob 9.27.15 (Barn)
Corrin & Tyler 9.4.16 (Barn)
Hannah & Jeff 9.10.16 (Barn + photos in Garden)
Kelli & Aaron 9.3.17 (Barn)
Cassie & Lane 9.8.17 (Barn)
Courtney & Jaren 9.14.17 (Barn)
Haley & Joey 9.16.17 (Barn)
Shannon & Trevor 9.1.18 (Garden)
Brooke & Shawn 9.2.18 (Barn)
Alyssa & Josh 9.2.18 (Garden)
Destyne & Cole 9.8.18 (Barn)
Haley & Whittaker 9.13.18 (Barn)
Emily & Daniel 9.15.18 (Barn)
Esther & Stas 9.15.18 (Garden)
Lauren & Tyler 9.23.18 (Barn)
Carolyn & Matt 9.29.18 (Barn)
Hayley & Brett 9.30.18 (Barn)

October

Jackie & Abel 10.8.11 (Barn)
Cathryn & Andy 10.29.11 (Barn)
Jake & Shelly 10.26.13 (Barn)
Crystal & Cory 10.10.15 (Barn)
Dylan & Bibiana 10.1.16 (Barn)
Emily & Ryan 10.7.16 (Barn)
Laura & Eric 10.9.16 (Barn)
Allison & Jerry 10.7.17 (Barn)
Clarissa & Josh 10.21.17 (Barn)
Stacy & Alex 10.27.17 (Barn)

November

Whitney & Ryan 11.22.14 (Barn)
Taylor & Blake 11.29.14 (Barn)
MacKenzie & Chad 11.6.15 (Barn)
Cassandra & Dennis 11.25.15 (Barn)
Kyle & Katie 11.13.16 (Barn)
Keaton & Kassandra 11.4.17 (Barn)
Madeline & Nolan 11.14.18 (Barn)
Meghan & Cory 11.10.18 (Barn)

December

Andrea & Chris 12.19.09 (Barn)
Brad & Bonnie 12.10.11 (Barn)
Brittany & Wes 12.8.13 (Barn)
Kacey & Josh 12.21.13 (Barn)
Alex & Kellen 12.31.14 (Barn)
Kris & Amanda 12.9.15 (Barn)
Airika & Derek 12.12.15 (Barn)
Ryan & Lilly 12.19.15 (Barn)
Micaela & Josiah 12.27.15 (Barn)
Dustin & Jenny 12.10.16 (Barn)
Lauren & Alex 12.9.17 (Barn)
Stephenee & Luke 12.14.17 (Barn)
Micah & Brier 12.27.18 (Barn)

No comments :

Post a Comment

Made With Love By The Dutch Lady Designs